Välkommen till LadyLine Games

Är du redo för en utmaning?

LadyLine Games-tävlingen har två serier; Open (öppen för alla) och Masters (över 40-åringar). Deltagaren ska utföra sju (7) på förhand fastställda övningar så snabbt som möjligt och mot klockan. Tävlingsprestationen ska ske under övervakning av personalen på LadyLine-centret.

De fyra (4) bästa tävlande från båda serierna får delta i Finlandsfinalen, där vinnarna kröns till mästare i Finlands LadyLine Games 2019!

Träningsmoment

1
400 meter löpning (löpbana - max 18 km/h)
2
30 x frontsquat med kettlebell (16 kg)
3
30 x armhävning (knäna i marken)
4
30 x framsving med kettlebell med båda händer (16 kg)
5
30 x coreträning på rygg
6
30 x hantelsving med med båda händer (8 kg)
7
600 meter cykling (motionscykel – motstånd 10)

Serier

Tävlingen LadyLine Games har två olika serier för män och kvinnor – Open som är öppen för alla samt Masters som är avsedd för personer över 40 år.

OPEN

Öppen för alla

MASTERS

För de över 40

Regler

Man kan delta i tävlingen LadyLine Games via den elektroniska anmälningsblanketten på webbsidan easyfit.fi/games. En person kan anmäla sig/utföra tävlingen endast en (1) gång inom ramen för tävlingstiden. Anmälan till tävlingen öppnar 25.2.2019 och tävlingen kan utföras under tiden 1.3−27.3.2019. Tävlingen är öppen för alla och det är gratis att delta.

Personen ska i samband med anmälan välja det LadyLine-center där hen vill utföra tävlingen. Personalen på LadyLine-centret kontaktar personen två (2) vardagar efter anmälan och kommer tillsammans med deltagaren överens om tidpunkten för när prestationen ska ske på LadyLine-centret. Tävlingsprestationens maximala längd är 15 minuter. I tävlingen LadyLine Games ska deltagaren utföra sju (7) på förhand fastställda övningar så snabbt som möjligt mot klockan. LadyLines personal visar deltagaren rätt teknik före tävlingen och fungerar som övervakare och tidtagare under tävlingen. Efter avslutad prestation lagrar LadyLine-centrets personal deltagarens tävlingstid på easyfit.fi/games under `Resultattavla`, där samtliga tävlingsprestationer kan ses i realtid.

Torsdag 28.3.2019 bjuder tävlingsarrangören in de fyra (4) bästa deltagarna i varje tävlingsserie till LadyLine Games Finlandsfinal som ordnas i LadyLine Esbo-Knektbro (Knektbrovägen 3, Esbo) lördag 23.3 kl. 12-16. Finalen videofilmas.

Priser

I tävlingen LadyLine Games delas skilt för sig ut a. LadyLine-centerspecifika priser och b. LadyLine Games Finlandsfinals priser

LadyLine-centerspecifika priser: Samtliga LadyLine-centers tre (3) bästa deltagare från varje enskild tävlingsserie får centerspecifika produktpriser, som kan variera mellan olika center. Närmare uppgifter om priserna får du av kundtjänst på ditt LadyLine-center.

LadyLine Games Finlandsfinal: De tre (3) bästa deltagarna i varje tävlingsserie får medalj och dessutom får vinnaren i varje tävlingsserie ett penningpris på 500 euro.

ANMÄLAN